Kad se male ruke slože

Dobrotvorna prodaja kolača, s ciljem prikupljanja novca za proširenje dječjeg vrtića Radost.