Malena crkva svetih liječnika Kuzme i Damjana koja čuva zavjetne crteže

Na zapadnom dijelu Blatskog polja, na području koje se naziva Zablaće, u općini Vela Luka, nalazi se crkvica posvećena svetim liječnicima koji su u Božje ime liječili i duh i tijelo: Kuzmi i Damjanu. Iako današnji izgled donekle duguje preinakama koje su napravljene u 15. stoljeću, crkva je izvorno sagrađena u 12. st. te je…